Ameer Al-Hindi

<META http-equiv=refresh content=0;URL=http://facebook.com/AmeerAlHindi/>
Ameer Al-Hindi


  موسوعة زخارف الفيس بوك Encyclopedia Decorations Facebook

  Share
  avatar
  PRINCE
  صآحٻ آلمۏقعے
  صآحٻ آلمۏقعے

  عدد المساهمات1135
  النقاط5131
  التقييم12
  تاريخ الميلاد1996-02-12
  تاريخ التسجيل2009-12-28
  العمر21
  الموقع الالكترونيprincecoffee.yoo7.com
  المهنهطالب
  المزاجGood Mode
  SMSمرحباً بالجميع
  الجنسMale
  الجنسية
  الابراجAquarius
  احترام القوانين100

  موسوعة زخارف الفيس بوك Encyclopedia Decorations Facebook

  Post by PRINCE on Mon 14 Mar 2011, 11:28 pm

  موسوعة زخارف الفيس بوك Encyclopedia Decorations Facebook

  حصري على منتديات برنس كوفي | PRINCE COFFEE FORUMS

  زخارف للفيس بوك جميلة جداً

  مقدمة من : AMEER AL HINDI
  [/b]
  Wonderful Arts,decoration And Shapes . :)

  ♥ ♥ ♥ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗♥ ♥ ♥
  ♥ ♥ ♥ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣♥ ♥ ♥
  ♥ ♥ ♥ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝♥ ♥ ♥

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶
  ¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
  ¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
  ¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶
  ¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
  ¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶
  ¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶
  ¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  ¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶
  ¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶
  ¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´¶¶
  ¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶
  ¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶
  ¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶
  ¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
  ¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶

  6_

  ۩
  ۩۩
  ۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩-۩۩-۩
  ( ۞۞۞۞ )
  I( ۞۞۞ )I
  /`*•.¸,¤°[ ۩ tha warriors ۩]°¤,¸.•*´\
  /,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,\
  ) ●● (
  ) ۞۞ (
  ) ●● (
  ) ۞۞ (
  ) ●● (
  ) ۞۞ (
  \_°_/
  O

  7_

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´,,,,YouR Name ,,,,´´´´´´´´´¶¶´´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´``´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´ ´
  ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶`´¶¶´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´``¶¶``¶¶` ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´``´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶`¶¶´ ´````````
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´`¶¶¶¶`´ ´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´`¶¶¶´´´ ´´´´´´´´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´ ´´¶¶¶¶´´´
  ´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´`´¶¶´´´ ´¶¶¶¶¶¶´´
  ´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´`´´``´´¶¶¶¶¶´´´```´´´´```¶¶´´´ ¶¶´´´¶¶´´
  ´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶ ¶´´´´¶¶¶´
  ¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶
  ´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´`´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´`´´¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶´``
  ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´¶¶´¶¶´¶´¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´¶´¶¶´¶´¶¶´¶´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´ ´´´´´´´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶´´´´
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´´¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´ ´´¶¶¶´´´´
  ´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´ ´¶¶´´´´´´
  ´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´ ´¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶´´´´´´

  8_

  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

  9_


  __..-"""-. `)^| .-"""-..___
  `-...___ '=.'-.' \-'.=' ___..-'
  `\ ' ******* ' /`
  '--;|||||;--'
  /\|||/\
  ( /;-;\ )
  ' )•••(-'
  (••••)
  )•••(
  ( (••••) )
  ( (\.)•••(./) )
  (( \\(•••)// ))
  (\_(\____/.|]-[|.\____/)_/)
  //'''''''//''''''[- ^ -]''''''\\'''''''\\
  \\.....\......] || [......(/.....//
  \ ] || [ (/
  |\_°_/|
  [|\_/|]
  [|[;|]]
  [|;;;|]
  [;;;;;]
  ;;;;;]|]
  ;;;;;¤]|]-
  ;;;;;[¤]|]--
  ;;;;;|[¤]|]---
  ;;;;;[|[¤]|]|---|
  ;;;;;[|[¤]|]|---|
  ;;;;[|[¤]|/---/
  ;;;[|[¤]/---/
  ;;[|[¤/---/
  ;[|[/---/
  [|/---/
  [/---/]
  /---/|]
  /---/]|];
  /---/¤]|];;
  /---/[¤]|];;;
  /---/|[¤]|];;;;
  |---|[|[¤]|];;;;;
  |---|[|[¤]|];;;;;
  ---[|[¤]|;;;;;
  --[|[¤];;;;;
  -[|[¤;;;;;
  [|[;;;;;
  [|;;;;;
  [;;;;;]
  ;;;;;|]
  ;;;;;]|]
  ;;;;;¤]|]-
  ;;;;|[¤]|]--|
  ;;;;|[¤]|]--|
  ;;[|[¤]|]-/
  ;[|[¤]|]/
  [|[¤]|]
  \\¤//
  \|/
  V

  10_

  []
  []
  []
  []
  ¦|◊===٥۞٥===◊|¦
  .|¦¦|.
  \◊\¤/.__\.¤*¤./__.\¤/◊/
  \◊\๐๐๐๐๐๐๐๐|●●●●●●●●/◊/
  \◊\๐๐๐๐๐๐๐๐|●●●●●●●●/◊/
  \◊\๐๐๐๐๐๐๐|●●●●●●●/◊/
  \◊\๐๐๐๐๐๐๐๐|●●●●●●●●/◊/
  \◊\๐๐๐๐๐๐๐๐๐|●●●●●●●●●/◊/
  \◊\●●●●●●●●●|๐๐๐๐๐๐๐๐๐/◊/
  \◊\●●●●●●●●|๐๐๐๐๐๐๐๐/◊/
  `.◊`¤.●●●●●|๐๐๐๐๐.¤`◊.`
  `.◊`¤.●●●|๐๐๐.¤`◊.`
  `.◊`¤●|๐¤`◊.`
  .•'´¯),¤°•`¤,`.◊ˇ◊.`,¤´•°¤,(¯`'•.
  (_¸.•°´\\\'`°¤,,¤°`'///´°•.¸_)
  .•°`°¤ø|¦¦|ø¤°`°•.
  |¦¦|
  \¦/


  11_


  /..|¤|..\
  (....)
  (••••)
  (••••)
  (/.(••••).\
  //(••••)\\
  (/_(/____\.|..|./___\_\
  )|¤'..................'¤|(
  V''''''''''''''''''''''''''''''''''V
  _| ....... |_
  <>>>><<<<(>
  ¯|......|¯
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  | || |
  / | \
  V

  12_

  ╔╗╔╗╔╗│─╔╗╔╗─│╔╗╔╗╔╗
  ║╚╝╚╝║│─╚╝╚╝─│║╚╝╚╝║
  ╚╤══╤╝│──────│╚╤══╤╝
  │╔╗╞╗│╔╗╔╗╔╗│╔╡╔╗│
  │╚╝│╚╪╝╚╝╚╝╚╪╝│╚╝│
  │╔╗│─│╔═╤╤═╗│─│╔╗│
  │╚╝│─│║─││─║│─│╚╝│
  │──│─│║─││─║│─│──│
  ◄~•●o0o●•~►

  13_

  ۩
  ۩¸۩
  ۩¸¸¸۩
  ۩¸¸¸¸¸۩
  ۩¸¸¸¸¸¸¸۩
  ۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩
  ۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩
  ۩۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩۩
  ۩۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩۩
  ۩۩۩¸¸¸¸¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸¸¸¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸¸¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸¸¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸¸۩۩۩
  ۩۩۩¸۩۩۩
  ۩۩۩¸۩۩۩
  ۩۩۩¸۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩

  14_

  ◦∞◦∞◦∞◦∞◦∞◦∞◦
  ωє-livє-тσgєтнєя
  ωє figнт тσgєтнєя
  ωє ∂iє тσgєтнєя
  ◦∞◦∞◦∞◦∞◦∞◦∞◦

  15_

  ^ــــــــــــــــــــــــ^
  ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
  ________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________
  ______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
  ____$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______
  ___$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______
  __$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
  _$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
  $$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$___
  _$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$$$___
  _$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$___
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$___
  _$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$___
  _$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$___
  __$$$__$'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$___
  __'$$o__$$__$$'$$$$$$$$$$$$$$'$$__$$_____o$$___
  ____$$o$____$$__'$$'$$'$$'__$$______$___o$$____
  _____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$_______
  ______'$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$________
  _________'$$o$$___$$___$$___$$___o$$$__________
  ___________'$$$$o$o$o$o$o$o$o$o$$$$'___________
  _____________________________________________

  16_


  (¯`*•.¸,?°´'`°?,¸.•*´¯)
  ¸,?°´'`°•.¸O¸.•°´'`°?,¸
  (/_(/_(/_(/\../\_\_\_\
  ۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩
  ψ₪ψ₪ψ₪ψ₪ψ₪ψ₪ψ₪ψ₪ψ₪ψ
  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
  X۩X|▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼X۩X
  ۩XX|▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼|XX۩
  ۩XX/▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼\XX۩
  ۩XX|▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼|XX۩
  ۩XX|▼▼▼▼/¯¯¯¯¯\▼▼▼▼|XX۩
  ۩XX|▼▼▼| D.M.A.R |▼▼▼|XX۩
  ۩XX\▼▼▼▼\_____/▼▼▼▼/XX۩
  ۩XX/▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼\XX۩
  ۩XX\▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼/XX۩
  ۩XX\▼▼▼▼|X|▼▼▼▼/XX۩
  ۩XxX\▼▼▼|X|▼▼▼/XxX۩
  ۩XX\▼▼▼|X|▼▼▼/XX۩
  ۩XX\▼▼|X|▼▼/XX۩
  X۩X\▼|X|▼/X۩X
  ۩¯\-»||«-/¯۩
  ¯/₪\¯


  17_

  ¶¶´´´¶´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´
  ¶¶´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´¶´
  ¶¶´´´¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶´
  ¶¶´´´¶¶´´´¶¶´´´´´¶´´¶´´¶´´¶
  ¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
  ¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´
  ¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´


  18_

  ஜ۩۞۩ஜ₪₪₪₪₪₪۞₪₪₪₪₪₪ஜ۩۞۩ஜ
  ۞ Your Name And name your Love ۞
  ۞ Your Name And name your Love ۞
  ۞ Your Name And name your Love ۞
  ۞ Your Name And name your Love ۞
  ۞ Your Name And name your Love۞
  ۞ Your Name And name your Love۞
  ۞ Your Name And name your Love۞

  ஜ۩۞۩ஜ₪₪₪₪₪₪۞₪₪₪₪₪₪ஜ۩۞۩ஜ

  19_

  |¶************¶|
  |¶`````````````¶|
  |¶¶```````````¶¶|
  |¶¶```````````¶¶|
  |¶¶```````````¶¶|
  |¶¶¶`````````¶¶¶|
  |¶¶¶`````````¶¶¶|
  |¶¶¶`````````¶¶¶|
  |¶¶¶¶```````¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶```````¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶`````¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶(Country NamE)¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  |¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶|
  ))))))))))))))))))(((((((((((((((((((
  ||||||||||||||||||||||||||||
  """""""""""""""""""""""""""""""""""""""  20-
  /۩۩۩۩\
  /۩۩۩۩۩۩\
  /۩۩۩۩۩۩۩۩\
  /۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩\
  ۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩
  |||||||||||||
  ۩_۩_۩_۩_۩_۩˙˙˙\۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩/˙˙˙۩_۩_۩_۩_۩_۩
  \۩۩۩۩۩۩۩۩۩/˙˙˙|۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩|˙˙˙\۩۩۩۩۩۩۩۩۩/
  |۩█۩۩۩۩█۩|˙˙˙|۩۩۩۩██۩۩۩۩|˙˙˙|۩█۩۩۩۩█۩|
  |۩۩۩۩۩۩۩۩|˙˙˙|۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩|˙˙˙|۩۩۩۩۩۩۩۩|
  |۩۩۩۩۩۩۩۩|˙˙˙|۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩|˙˙˙|۩۩۩۩۩۩۩۩|
  |۩۩۩۩۩۩|۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩|۩۩۩۩۩۩|
  |۩۩۩۩۩۩|۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩|۩۩۩۩۩۩|
  |۩۩۩۩۩۩|۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩_۩|۩۩۩۩۩۩|
  21_
  ¸,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,¸
  |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯•.•¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
  ....Whwre YoU GonnA Go..!!??
  ..............To HeLl..............
  |___________•.•___________|
  *´'`°¤¸¸.•'´O`'•.¸¸¤°´'`*  22_
  \||/
  (°_°)
  --- oOOo----------------
  لا تدع الفيس يلهيك عن صلاتك
  ولا عن دروسك
  ولا عن أهلك وأقاربك
  ----------------oOOo---
  |_|_|
  || ||
  || ||
  || ||
  ooO Ooo  23_
  ¤° لا تلعن الظلام بل حاول ان تشعل فيـه شمعـــه °¤
  More ....::::


  """""""""""""""""""""""""""  ^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^&^

  (`•.¸
  `•.¸ )
  ¸.•´
  ×´¨) (¨`×
  ¸.•´¸.•´¨) (¨`•.¸`•.¸
  (¸.•´ ( Name ) `•.¸)
  ¸.•´¸.•´¨) (¨`•.¸`•.¸
  ×´¨) (¨`×
  ¸.•´
  ( `•.¸
  `•.¸
  ރޯޒ ملاحظة هامة ރޯޒ
  •)
  (.
  •)
  (¸.•´¯)
  (¸•·´¯`•.»
  (¯`*·.¸,¤°´'`°¤,¸.·*´¯)
  ¸,¤°´'`°·.¸O¸.·°´'`°¤,¸
  ۞۞•●•●•●•۞۞۞•●•●•●•۞۞  █▓▒░MaGiC░▒▓█
  乂乂乂  ۞۞•●•●•●•۞۞۞•●•●•●•۞۞
  *´'`°¤¸¸.·'´O`'·.¸¸¤°´'`*
  (_¸.·*´'`°¤¸'¸¤°´'`*·.¸_)
  (¸•·´¯`•.»
  (¸.•´¯)
  •)
  (.
  •)ރ

  ۞۞•●•●•●•۞۞۞•●•●•●•۞۞
  ۞۞•●•●•●••●•●•●•۞۞
  ●๋•●๋•●๋•●๋•●๋•●๋•●๋•●๋•●๋•●๋•●๋•●๋•●๋
  ===========================
  ރރރރރ  ҉.....҉.....҉.....҉
  ღ..ღ..ღ..ღ..ღ..ღ..ღ..ღ..ღ

  ~¤®( بسـم الله الرحمــن الرحيــــم )®¤~
  ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
  ██▓▒░۞ NAME ░▒▓██
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
  ۞
  ۩۞۩
  ۩۩۞۩۩
  ۩۩۩۞۩۩۩
  ۩۩۩۩۞۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۞۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩۞۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩۩۞۩۩۩۩۩۩۩
  ۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩
  Write Any Thing you Want
  Write Any Thing you Want
  ۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩
  Write Any Thing you Want
  Write Any Thing you Want
  ۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩۩۞۩
  ۩۩۩۩۩۩۩۞۩۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۩۞۩۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۩۞۩۩۩۩۩
  ۩۩۩۩۞۩۩۩۩
  ۩۩۩۞۩۩۩
  ۩۩۞۩۩
  ۩۞۩
  ۩  ₪●₪●  i'am Ahmad Al Boss..........................And i'll give you More And more more more Decorations And Shapes ..........but
  Please
  Please
  Please
  Please Join us And ....""""INVITE ALL YOUR FRIENDS PLEASE''''''
  رموز قد تحتاج اليها في تستخدم مع كل شيء


  Æ
  U

  ª
  ñ
  σ
  ä

  @
  U
  _
  π
  ±


  ~
  E


  «

  ـــــــــــــــــــــــــــFACEــــــــــــــــــــ

  ٩(●̮̮̃•̃)۶

  ٩(-̮̮̃-̃)۶

  ٩(͡๏̯͡๏)۶

  ٩(-̮̮̃•̃)۶

  ٩(×̯×)۶

  ๏̯͡๏

  ⊙▂⊙

  ⊙0⊙ ..

  ⊙︿⊙ ..
  ⊙ω⊙ ..
  ⊙﹏⊙ ..
  ⊙△⊙
  ಠ_ಠ
  ಥ_ಥ

  ╰☆╮

  <('o'<)
  ^( '-' )^
  (>‘o’)>
  v( ‘.’ )v
  <(' .' )>
  <('.'<)
  ^( '.' )^
  (>‘.’)>
  v( ‘.’ )v
  <(' .' )>
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ >>>>> NEW
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ♂ ▒

  ๏ ๐ ๑ ๒
  ๓ ๔ ๕๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ Ẁ
  ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ạ ạ Ả ả Ấ
  ấ Ầ ầẨ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ
  ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ẹ
  ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể
  ể Ễ ễ Ệ ệ Ỉ ỉ Ị ị Ọ
  Æ ¢ ™ Ð ¹ º ç Þ ß ÿ æ â ã ¥ ¤ £ ¦ ©
  ª « ¬ ® ¯

  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô
  Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é
  ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā
  Ăă Ąą Ć ć ĉ Ċ ċ ő Œ œ Ŕ
  ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š
  š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ
  ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ
  Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ
  Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ;
  ΄

  ₪ ₫ € ℅ l
  № ™ Ω e ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∂ ∆ ∏
  ∑ - / · v 8 ∫ ˜ ≠ = = □ ▪ ▫ ◊
  ● ◦
  fi fl ﬠ
  שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ אּ בּ גּ
  דּהּ וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ
  מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ


  █ ▌
  ▐ ░░▒▓
  ▓▒░░ ░░░▒▓
  ▓▒░░░

  ░▒▓
  ▓▒░ ▓▒░ ░▒▓
  ░░
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
  ▄▀▄▀▄▀

  ═ ╬ ╦ ╩ ╦
  ╣╝╠ ╧ ╨ ╫ ╪
  ╥ ╤ ╢╡╟╞ ╜

  ⌠⌡│┌
  ┐└ ┘├ ┤┬ ┴ ┼
  ╛╚╙╘╗╖╕╔╓╒║

  ╬ ╫ ╪ ╩
  ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟
  ╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╗ ╘ ╗ ╖
  ╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═


  ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ = ๑۩۞۩๑

  ①②③

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ new 2010-------------------


  ╭───╮╭───╮╭───╮╭───╮╭───╮╭───╮ ╰╮╭╮││╭─╮││╭─╮││╭─╮││╭─╮││╭╮╭╯ ╭╯╰─╯││╰╯││╰╯││││╰╯││╰╯││╰─╯╰╮ ╰────╯╰──╯╰──╯╰╯╰──╯╰──╯╰────╯


  ─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀ ▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀─▄█▀

  ╔╦╗╔╦╗───╔╦╗╔╦╗───╔╦╗╔╦╗───╔╦╗╔╦╗───╔╦╗ ╠╬╣╚╩╝╔╦╗╠╬╣╚╩╝╔╦╗╠╬╣╚╩╝╔╦╗╠╬╣╚╩╝╔╦╗╠╬╣ ╚╩╝───╚╩╝╚╩╝───╚╩╝╚╩╝───╚╩╝╚╩╝───╚╩╝╚╩╝


  ╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮╭╮ ╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱╲╱ ◯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯◯

  ▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄ ▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀ ▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄▀─▄ ▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀▄─▀


  ___▄▄▄▄▄▄██████▄▄▄▄▄▄⋕Եժ █████████┼█┼█┼█████████ █┼█┼█┼█┼███████┼█┼█┼█┼█ ██████████▌┼▐██████████  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ▌▐▀▀▀▀▌▐▀▀▀▀▌▐▀▀▀▀▌▐▀▀▀▀▌▐▀▀▀▀▌▐ ▄▄▄▌▐▄▄▄▄▌▐▄▄▄▄▌▐▄▄▄▄▌▐▄▄▄▄▌▐▄▄▄
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀


  ◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯ ◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯╭◠◡╯


  ╱╲▁╱╲▁╱╲▁╱╲▁╱╲▁╱╲▁╱╲▁╱╲▁╱╲ ▔╲╱▔╲╱▔╲╱▔╲╱▔╲╱▔╲╱▔╲╱▔╲╱▔╱ ╱╲▁╱▔╲▁╱▔╲▁╱▔╲▁╱▔╲▁╱▔╲▁╱▔


  ╭───╮╭───╮╭───╮╭───╮╭───╮╭───╮ ╰╮╭╮││╭─╮││╭─╮││╭─╮││╭─╮││╭╮╭╯ ╭╯╰─╯││╰╯││╰╯││││╰╯││╰╯││╰─╯╰╮ ╰────╯╰──╯╰──╯╰╯╰──╯

  ╭♡╭╮♡╭─╮╭╮♡♡♡╭♡╭╮╭♡╭╮╭♡╮♡╮ ╰╯♡╯♡╰╮♡♡╰╮╰╮╰╯♡╯╰╯♡╯♡─╯╰♡ ♡♡╰♡╯♡╯╰♡♡╯♡╯♡─╯


  ╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯ ╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰ ╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯╰╯

  ◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃ ★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃ ◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃ ★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃★┃◎┃

  ╭╮╭◯╭╮╭╮◯╮╭╮╭◯╭╮╭╮◯╮╭╮╭◯╭╮╭╮◯╮ ╰◯╰╯╰╯◯╯╰╯╰◯╰╯╰╯◯╯╰╯╰◯╰╯╰╯◯╯╰╯


  ╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮ ╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯ ╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯ ╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯ ╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯╭▓╮╰▓╯  █▓▒░▄█▀▀▀█▄░░▄█▀▀▀█▄░▒▓█ █▓▒░█▄▄█▄▄█░░█▄▄█▄▄█░▒▓█ █▓▓▒░░░░░▒▓░░▓▒░░░░░▒▓▓█
  █▓▓▓▒░▒▒▓█░░░░█▓▒▒░▒▓▓▓█ █▓▓▓▒░▒▓█░░░░░░█▓▒░▒▓▓▓█ █▓▓▓▒░░▒▓▓█▄▄█▓▓▒░░▒▓▓▓█
  █▓▓▓▒░▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐░▒▓▓▓█ █▓▓▓▒░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░▒▓▓▓█ █▓▓▓▒░░░░░▒▓▓▒░░░░░▒▓▓▓█  ███████████████████████████
  ███████████████████████████ ███████████████████████████
  ███████████████████████████ ███████████████████████████


  Ⓛ❤❤❤❤ⓄⓄ❤❤Ⓥ❤❤❤Ⓥ❤ⒺⒺⒺ Ⓛ❤❤❤Ⓞ❤❤Ⓞ❤Ⓥ❤❤❤Ⓥ❤Ⓔ❤❤ Ⓛ❤❤❤Ⓞ❤❤Ⓞ❤Ⓥ❤❤❤Ⓥ❤ⒺⒺⒺ Ⓛ❤❤❤Ⓞ❤❤Ⓞ❤❤Ⓥ❤Ⓥ❤❤Ⓔ❤❤ ⓁⓁⓁ❤❤ⓄⓄ❤❤❤❤Ⓥ❤❤❤ⒺⒺⒺ

  ╔╗╔╗
  ║╚╝╠═╦╗╔╗╔═╗
  ║╔╗║╚║╚╣╚╣╚║
  ╚╝╚╩╩╩═╩═╩═╝
  αи∂
  ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗
  ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣
  ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝

  To
  ╦╦╦╦╦╦╦╦╦
  • big Profile •
  ╩╩╩╩╩╩╩╩╩
  ████████████████████████████
  ███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███
  ███┼┼┼████┼┼┼██┼┼█████┼┼┼███
  ███┼┼┼█┼┼┼█┼┼██┼┼█┼┼┼┼┼┼┼███
  ███┼┼┼████┼┼┼██┼┼█┼███┼┼┼███
  ███┼┼┼█┼┼┼█┼┼██┼┼█┼┼┼█┼┼┼███
  ███┼┼┼████┼┼┼██┼┼█████┼┼┼███
  ███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███
  ████████████████████████████


  AhMaD
  Al Boss >> |͇̿A͇̿| |͇̿L͇̿| |͇̿o͇̿| |͇̿N͇̿| |͇̿e͇̿| Wнєи Ỉ Đιє
  Рℓєαѕє Đσи'т Čяу.Ĵυѕт Łσσк Ựρ Tσ Sку Ẳи∂ Sαу Ğσσ∂ Bує !!
  Ĵűşΐ мє
  ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^#^^^##^##^^^^##^##^^^^^^^^^ ^^
  ^^^^^#^^^^##^^##^^###^^##^^^#^^^^ ^^ ^^^^^#^^^##^^^##^^###^^###^^##^^^
  ^^ ^^^^###^^##^^^##^^^##^^^##^^##^#^ ^^
  ^^#^####^#######^^^###^###^###^#^ ^^ ^^#^^###^^######^^########^###^#^
  ^^ ^##^^###^^###############^^###^## #^
  ^###^###^#####################^## #^ ###^^#########################^##
  ## ################################# ##
  ################################# #^ #################################
  #^ ^################################ #^
  ^#####^^^^##############^^^^^#### #^ ^######^^^^^^########^^^^^^^^####
  #^ ^^#######^^^^^^####^^^^^^^^###### ^^
  ^^^^#######^^^^####^^^#########^^ ^^ ^^^^^^##########^^##########^^^^^
  ^^ ^^^^^^^^^^#####^^^^######^^^^^^^^ ^^
  ^^^^^^^^^^#####^^^^######^^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^^#################^^^^^^^
  ^^ ^^^^^^^^##################^^^^^^^ ^^
  ^^^^^^^^^##^###^###^###^#^^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^^^^^^#^^###^^#^^^^^^^^^^^
  ^^ • Al BosS Say : †ö вє öя ηö† †ö вє I đöή'† ©â®є вu† †®ў †ö вє Lικє мє


  └─► ∂ση`т ρℓαу ωιтн мє, ωнσ ωαηт тσ ρℓαу ωιтн мє ι'αм αℓωαуѕ
  яєα∂у ◄─┘ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
  ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
  ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
  ´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´

  ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ
  ╔═══════════════╗
  ║ Welcome In This Page ║
  ╚═══════════════╝
  ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ
  ╔═════════════════╗
  ║ INVITE ALL YOUR FRIENDS ║
  ╚═════════════════╝
  ●-●-●-●-●-●-●-● How To Invite!?? -●-●-●-●-●-●-●-●

  (1) ► Click "Join this Group".
  (2) ► Then Click on "Invite People to Join" from the menu on the right hand side (repeat daily).
  (3) ► Then Select all of your friends.
  (4) ► Then Click on "Send invitation".


  ۩۞۩■■■■■ Facebook For Fun ■■■■■ ۩۞۩
  ▲►◄▼▲►▼◄▲►◄▼▲►▼◄▲►◄▼▲►▼◄▲►◄▼▲►▼◄ ►▼◄▲►◄▼▲►▼◄▲►◄▼▲►▼◄▲►◄▼▲►▼◄▲►◄▼▲ ◄▲►◄▼▲►▼◄▲►◄▼▲►▼◄▲►◄▼▲►▼◄▲►◄▼▲►▼

  ▂ ▃ ▅ ▆ █ INVITE ALL YOUR FRIENDS █ ▆ ▅ ▃ ▂  █ ▌
  ▐ ░░▒▓
  ▓▒░░ ░░░▒▓
  ▓▒░░░

  ░▒▓
  ▓▒░ ▓▒░ ░▒▓
  ░░
  ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
  ▄▀▄▀▄▀

  ═ ╬ ╦ ╩ ╦
  ╣╝╠ ╧ ╨ ╫ ╪
  ╥ ╤ ╢╡╟╞ ╜

  ⌠⌡│┌
  ┐└ ┘├ ┤┬ ┴ ┼
  ╛╚╙╘╗╖╕╔╓╒║

  ╬ ╫ ╪ ╩
  ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟
  ╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╗ ╘ ╗ ╖
  ╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═


  ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ = ๑۩۞۩๑

  ①②③


  ╔═══════════════════════════╗
  ♥♥♥♥♥♥♥★ Office AhMaD aL bOsS ★♥♥♥♥♥♥♥
  ╚═══════════════════════════╝

  ▒▓██████▓▓▒▒▒___________________
  ___________________ _▓██████████▓▓▓▒▒____________▒▒▒▓ ▓_______________
  _▓████████████▓▓▓▒▒________▒▒▒▓██ █▓▒▒__________
  _▒▓█████████████▓▓▒▒_____▒▓██████ ███▒_________
  __▒▓███████████████▒▒__▒█████████ ██▓▒▒_______
  ___▒▒▓███████████████_███████████ ██▓▒________
  ____▒▒▓▓█████████████████████████ █▓▒▒▒_______
  _____▒▒▓▓████████████████████████ █▓▒▒▒_______
  _________▒▓██████████████████████ ▓▒_____________
  __________▒▓███████████████████▓▒ ________________
  ____________▓█████████████████▓▒_ _________________
  _____________▒▓████████████▓▒▒___ __________________
  ______________▒▓██████████▓▒_____ ___________________
  _______________▒▓███████▓▒_______ ____________________
  ________________▒▓█████▓▒________ _____________________
  _________________▒▓███▓▒_________ _____________________
  __________________▒██▓▒__________ ______________________
  __________________▒█▒____________ ●

  -------------------------------------♥♥♥----♥♥♥------
  ----■■■■■-------■■■■■------♥♥♥♥♥--♥♥♥♥♥---
  ----■■■■■-------■■■■■----♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥--
  ----■■■■■-------■■■■■------♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥---
  ----■■■■■-------■■■■■---------♥♥♥♥♥♥♥-------
  ----■■■■■-------■■■■■------------♥♥♥♥---------
  ----■■■■■-------■■■■■------------- ♥------------
  ----■■------------------■■----■■■■■■■■■■■■---
  ----■■■■■■■■■■■■■■----■■■■■■■■■■■■---
  ----■■■■■■■■■■■■■■---------■■■■■■--------
  ----■■----------■■---- Al Boss----■■■■■■--------
  ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■--------
  ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■--------
  ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■--------
  ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■--------
  ----■■■■■-------■■■■■---------■■■■■■--------
  ----■■■■■-------■■■■■----■■■■■■■■■■■■---


  ║◙▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒◙║
  ║◙▒▒¦║◙▒▒¦1==►Join ¦▒▒◙║
  ║◙▒▒¦2==►Us¦▒▒◙║
  ║◙▒▒¦Have Fun & Learn More ¦▒▒◙║
  ║◙▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒◙║

  ...........(0 0)
  .---oOO-- (_)-----.
  ╔═════════════════╗
  ║ INVITE ALL YOUR FRIENDS ║
  ╚═════════════════╝
  '---------------oOO
  ........|__|__|
  .......... || ||
  ....... ooO Ooo


  ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
  ´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
  ´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶
  ´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶
  ´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
  ´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶


  ___________6666666666__________
  ______66666_________66666______
  ____666_6______________6666____
  ___666__666_________666___666__
  _666_____6666____666666____666_
  666_______6__66666__66______666
  66________66_66666__6________66
  66________666____6666________66
  66______6666______66666______66
  66____66___66_____66____66___66
  66_6666666666666666666666666_66
  666_________66___6___________66
  _666_________6__66_________666_
  __666________6666_________666__
  ____666_______666_______666____
  ______66666____6_____6666______
  ___________6666666666_________


  (●̮̮̃•̃) ••• ►Iηvitє αll
  █\ •••►Yσυr
  .Π. ••• ►Friєηds


  _ 880_____________________________
  _ 88_____________________________
  _ 88_____________________________
  __ 880_________________________ _
  __ 888________________________ 88_
  __ 880______________________ 88__
  __ 888_____ 88__________ 8__
  __ 8888__ 8880 88____ 88___
  __ 8888 8880 8888__ 888____
  ___ 888 8888 888888 888_____
  ___ 88 8888 8888888 888______
  ___ 888888888888888888______
  ____ 88888888888888888______
  ____ 000888888888888______
  _____ 000088888888888______
  ______ 00088888888888______
  _______ 088888888888_______
  _______ 088888888888_______
  ________ 8888888888________
  ________ 0088888888________
  ________ 0088888888_________
  ________ 0008888888__________
  ________#############____________


  ██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██
  ┼┼█┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼┼
  ┼┼┼█┼┼███████████┼┼█┼┼┼
  ┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼┼┼┼
  ┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼┼┼
  ┼┼┼██┼┼███┼┼███┼┼┼██┼┼┼
  ┼┼██┼┼┼███┼┼███┼┼┼┼██┼┼
  ┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼┼
  ┼┼┼██┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼██┼┼┼
  ┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██┼┼┼┼
  ┼┼┼█┼┼██┼┼███┼┼██┼┼█┼┼┼
  ┼┼█┼┼┼██┼┼███┼┼██┼┼┼█┼┼
  ██┼┼┼┼██┼┼┼┼┼┼┼██┼┼┼┼██
  ┼┼┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼

  ,,,,,,,,,,,,,,,####
  ,,,,,,,,,,,,,,,####
  ,,,,,,,,,,,,,,,####
  ,,,,,,,,,,,,,,,####
  ,,,,,,,,,,,,,,,,###
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,##
  ,,,,,,,,##,,,,,##,,,,,,,,##
  ,,,,,,,##,,,,,###,,,,,,,,##
  ,,,,,,,#############
  ,,,,,,,############
  ,,,,,,,,###########
  ,,,,,,,,,###########
  ,,,,,,,#############
  ,,,,################
  ,,#### ##############
  ###################
  ,###################
  ,,##########::#######
  ,,,#################
  ,,,,,,##############
  ,,,,,,,,,,,#########  ____________________________ _ ___$$$___$
  ___________________________$ $ $____$$$$
  _________________________$$$$ $ $$__$$$$$$$$$$$
  _______________________ $ $$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
  ________________ _ ______$$$___$______$$$$$$$$$$
  _________ _ ______$$$$__$$$$_________________$$$
  __ _ __________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____ $ $$
  __________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__ $ $$$__$$$$
  _________$$$$___$$$$$___$$$$$ $ $$$$__$$$$$$$$$
  ____$____$$$_____$$$$__ _ _______$$$___$$$$$$$
  __$$$$__$$$$_____$ $ $$_____$____$$$_____$
  __$$$$__$$$______ _ $$$$__$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$______$$$$ _ _$$$$$$$$$
  ___$$ elbig $$_____$$$$___$$$ $ $$
  ___$$$$$$$$$$$_____$$$
  ____$$$$$$$$ $ $$____$$$$
  ____$$$$$__$$$$$___$$$
  ____ $ $$$$___$$$$$$
  ____$$$$$____$$$
  _____$$ $ $
  _____$$$$


  ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
  ____¶**¶___________¶**¶
  __*¶*___*¶*_____*¶*____*¶*
  _*¶*_______*¶*¶*________*¶*
  *¶*__________**_________*¶*
  *¶*________*JUST*________*¶*
  *¶*__________TO_________*¶*
  _*¶*_________SAY_______*¶*
  __*¶*________nice______*¶*
  ___*¶*_____*GrouP*___*¶*
  _____*¶*___________*¶*
  _______*¶*_______*¶*
  _________*¶*___*¶*
  __________*¶_*¶*
  (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
  ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
  ............./´¯/).............(\ ¯`\
  ............/....//..............\\....\.
  .........../....//................\\....\.
  ...../´¯/..../´¯\............\¯ `\....\¯`\.
  .././.../..../..../.|_....._ |.\....\....\...\.\.
  (.(....(....(..../.)..)....(..(.\.....)....)....).)
  .\................\/.../...\...\/................./
  ..\................. /.......\.................../
  ....\..............(.........)................/

  fяιєи∂ѕнιρ ιѕ ℓιкє ωαя єαѕу тσ ѕтαят,
  ∂ιffι¢υℓт тσ єи∂ αи∂ ιмρσѕѕιвℓє тσ fσяgєт.
  ѕσ ι αм нανιиg ωαя ωιтн уσυ,ι нσρє уσυ ∂σи'т ωαит ρєα¢є.

  ___///////////////////////////////
  _______´$$$$$$$`_______________________ __´$$$`
  ________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
  _________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
  __________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
  ___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
  ___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  _´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
  ___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
  ______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
  _______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
  _________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  ____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
  _____________$$$$$The rouls band$$$$$$ _

  ___$$$$$___$$$$__$$$$__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
  ___$$$$$$__$$$$__$$$$__$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
  ___$$$$$$$_$$$$________$$$$________$$$$____________
  ___$$$$_$$$$$$$__$$$$__$$$$________$$$$____________
  ___$$$$___$$$$$__$$$$__$$$$________$$$$$$$$$_______
  ___$$$$____$$$$__$$$$__$$$$________$$$$$$$$$_______
  _________________$$$$__$$$$________$$$$____________
  _________________$$$$__$$$$$$$$$$__$$$$____________
  _______________________$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___
  ________________________________$$$$$$$$$$___


  ____________ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
  _$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$$$
  _$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
  _$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
  _$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
  __$$$__$'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___o$$$
  __'$$o__$$__$$'$$$$$$$$$$$$$$'$$__$$_______o$
  ____$$o$____$$__'$$'$$'$$'__$$______$_____o$
  _____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
  ______'$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
  _________'$$o$$___$$___$$___$$___o$$$
  ___________'$$$$o$o$o$o$o$o$o$o$$$$

  _______________$$
  ____________________$$$
  ______$$$$__________$$$$
  ____$$$$$$$$________$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$______$$$$$$
  ___$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$
  ___$$$___$$$$$$$$$__$$$$$$
  ____$________$$$$$$_$$$$$
  ________________$$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _______$$$$.?.$$$$$$$$ $$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  _______$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ___________$$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$
  ____________________________‘$$$$$$$$$$
  ____________________________$$$$$$$$$$$
  ____________________________$$$$$$$$$$$$
  _____________________________$$$$$$$$$$$
  _______________________________$$$$$$$$$
  _____________________________‘$$$$$$$$$$$
  ___________________________$$$$$$$$$$$$$$$
  _______________$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$
  _____________$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$__$$$
  ____________$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$_____$$$
  __________$$$$$$_$$$$$$$$$____$$$$________$$
  ________$$$$$$_____$$$$$$$$$$__$$$$_______$$
  _______$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$______$$
  _______$$$______________$$$$$$$$$$$$$$______$$
  _____$$$_________________$$$$$$$$$$$$________$$
  ____$$$____________________$$$$$$$$‘___


  ______________.s$$$___ __.s$, ___s$$³
  _____________s$$$$³______.s$__ _.$$³
  ________, ____$$$$$.______s$³__ __³$
  ________$___$$$$$$s_____s$³___ __³,
  _______s$___³$$$$$$$s___$$$, ` ____..
  _______$$____³$$$$$$s.__³$$s__ ___, ,
  ________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$_ ___
  _______`$$.____³$$$$$$$_$$$$__ _s³
  ________³$$s____³$$$$$$s$$$³__ s$³
  _________³$$s____$$$$$s$$$$`__ s$$
  ______s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s $$³__
  ______$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$ $³__
  ______s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$ $_
  _____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
  ____s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s
  ___$$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$
  ___³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§³
  ___§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§
  ___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  ____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
  _____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
  ______³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
  ________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
  __________³§§§§§§§§§§§§§§§³
  ____________³§§§§§§§§§§§³
  _______________³§§§§§³
  _________________³§³  _________$$$$$$$$$$$$$$_____ __ ___
  $$___________$$$$$$_________ ___$$
  $$___________$$$$$$_________ ___$$
  $$___________$$$$$$_________ ___$$
  $$___________$$$$$$_________ ___$$
  $$___________$$$$$$_________ ___$$
  $$___________$$$$$$_________ ___$$
  $$___________$$$$$$_________ ___$$
  $$___________$$$$$$_________ ___$$
  $$___________$$$$$$_________ ___$$
  $$_________$$$$$$$$$$_______ ___$$
  $$__________________________ ___$$
  $$__________________________ ___$$
  $$______$$$$$_______$$$$$___ ___$$
  $$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$_ ___$$
  $$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ ___$$
  $$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$
  $$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_ ___$$
  $$______$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___$$
  $$________$$$$$$$$$$$$$_____ ___$$
  $$__________$$$$$$$$$_______ ___$$
  $$___________$$$$$$$________ ___$$
  $$____________$$$$$_________ ___$$
  $$_____________$$$__________ ___$$
  $$______________$___________ ___$$
  $$__________________________ ___$$
  $$__________________________ ___$$
  $$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$ ___$$
  $$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$
  $$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$
  $$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$
  $$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$
  $$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$
  $$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$
  $$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$
  $$_____$$$$$$_______$$$$$$__ ___$$
  $$______$$$$$$_____$$$$$$___ ___$$
  $$________$$$$$$$$$$$$$_____ ___$$
  $$__________$$$$$$$$$_______ ___$$
  $$__________________________ ___$$


  ╔═════════════════╗
  ║Nice Group Join
  ╚═════════════════╝
  ╔═════════════════╗
  ║ ♥ If You Love This Group
  ║ Invite All Your Friends
  ╚═════════════════╝

  (¯`v´¯)
  `*.¸.*´
  ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•.
  ║║╔═╦╦╦═╗║╚╝╠═╦╦╗
  ║╚╣║║║║╩╣╚╗╔╣║║║║
  ╚═╩═╩═╩═╝::╚╝╚═╩═╝

  !!!!Sos.........▓▓▓▓▓___▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
  __▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓___░░░░░▓▓▓▓▓
  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░____░░♥░░▓▓▓▓▓
  ▓▓_▓▓▓▓▓░░♥░░___░░░░░░▓▓▓▓▓ Al BosS
  ▓▓_▓▓▓▓░░░░░░░░_░░░░░░░░▓▓▓
  ▓▓▓_▓▓░░░░░░░░░_░░░░░░░░░░
  ▓▓▓___░░░░░░░░___░░░░░░░
  ▓▓▓_____░░░░_________░░░
  ▓____▒▒▒▒▒______▒▒▒▒▒▒▒
  ___▒▒▒▒▒▒▒▒___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫
  ▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀

  level 0 | 50 √...!!! Oooh come on Please Help me..:(
  level 1 █ 100
  level 2 ██ 200
  level 3 ███ 300
  level 4 ████ 400
  level 5 █████ 500
  level 6 ██████ 600
  level 7 ███████ 700
  level 8 ████████ 800
  level 9 █████████ 900
  level * ██████████ 1000
  level ð █████████████ 1500

  ----------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------
  ▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀*▀▀

  ▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
  ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
  ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
  █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
  ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓
   Current date/time is Wed 24 Jan 2018, 9:40 am